Afdrukken

Bij een arbeidsongeschiktheidskeuring staat veel op het spel. De verzekeringsarts beoordeelt wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat u nog wel. Bij de WIA en de Wajong 2015 bepaalt hij bovendien of uw arbeidsongeschiktheid of gebrek aan arbeidsvermogen ‘duurzaam’ zal zijn. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts beoordeelt de arbeidsdeskundige welke functies u in theorie nog zou kunnen vervullen, wat u daarmee zou kunnen verdienen en hoeveel dit verschilt van uw vroegere salaris. Op basis hiervan stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. En dat percentage bepaalt dan weer of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog die zal zijn. Van een herkeuring hangt af of uw uitkering hetzelfde blijft, wordt verlaagd of stopgezet.

 

Onderstaande tien tips zijn bedoeld als eerste hulp. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor ME- en CVS-patiënten, maar ook anderen kunnen er veel aan hebben.

Veel ME-patiënten bellen naar de Steungroep als ze een oproep van het UWV verwachten voor een keuring of een herkeuring. Ze willen dan graag weten hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Soms bellen ze pas in een laat stadium, en dat is jammer. Een goede voorbereiding op de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV is heel belangrijk, want van de uitkomst van een (her)keuring hangt veel af. Hieronder geven we tien tips.

 

1.Begin op tijd met voorbereiden

 

 

 

 

 

 

  1. Zoek hulp en ondersteuning

 

   1. Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie

 

 

 

 

 

 

  1. Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts ook zal nagaan of u in zijn of haar ogen wel de juiste behandeling(en) hebt gevolgd

 

 

 

 

 

 

  1. Denk na over uw opstelling tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

 

 

 

 

 

  1. Vraag na afloop van het gesprek met de verzekeringsarts uw medische rapportage op en gebruik uw recht op correctie en aanvulling

 

 

 

  1. Neem ook het gesprek met de arbeidsdeskundige heel serieus

 

 

 

  1. Informeer u over de uitkering(en) waar u recht op hebt en de verplichtingen die daaraan zijn verbonden

 

 

 

  1. Maak bezwaar en ga in beroep als dat nodig is

 

 

  1. Vraag advies en meld uw ervaringen bij de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

 

 

 


Meer informatie

Op deze website van de Steungroep staat veel informatie die van belang is bij een keuring door het UWV, met name op de pagina (her)keuring WIA of WAO, en de pagina Wajong.

Voor donateurs van de Steungroep zijn er bovendien onder andere de volgende handige documenten te vinden:

In oudere brochures van de Steungroep staat meer informatie over een goede voorbereiding: Handleiding voor de (her)keuring (met in totaal 60 praktische tips)  en de Update keuringen WIA, Wajong WAO en WAZ nr. 1. Deze brochures zijn niet  geactualiseerd. Donateurs van de Steungroep kunnen ze lezen of downloaden vanaf deze website.