Vragenlijst (her)keuringen Wajong

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de Wajong, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor ‘jonggehandicapten’.
Nieuwe aanvragen van een Wajonguitkering worden met ingang van 1 januari 2015 getoetst aan veel strengere regels. 
Daarnaast beoordeelt het UWV bij iedereen die al voor 2015 een Wajong-uitkering had of hij ‘arbeidsvermogen’ heeft, dat wil zeggen of hij mogelijkheden heeft om (gedeeltelijk) te werken. Dit wordt ook wel herindeling of herkeuring genoemd. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering en voor re-integratie.
Om ervaringen met deze beoordeling te verzamelen en inzicht te krijgen in de gevolgen, vragen we je een vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst vind je op deze link: Vragenlijst (her)keuringen Wajong

 

Vragenformulier melding keuringen ME/CVS-patiënten

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid / Project protocol in praktijk

Werk mee aan verbetering van de beoordeling bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling bij ziekte, WIA, Wajong, WAZ, WAO): geef uw ervaringen door!

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u uw ervaring met een beoordeling bij ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid (keuring) melden. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid gebruikt de gegevens om lotgenoten beter te kunnen adviseren en om voorstellen te doen voor het verbeteren van de keuringspraktijk en van het keuringsprotocol CVS. Daarvoor is zowel melding van positieve als van negatieve ervaringen van belang!

Uw gegevens worden uitsluitend anoniem verwerkt. Wel kunt u aan het eind van het formulier uw persoonsgegevens vermelden. In dat geval kunnen wij contact met u opnemen als we nog vragen hebben en u, desgewenst, te zijner tijd op de hoogte stellen van de resultaten van ons onderzoek.

Het invullen van dit formulier kost naar schatting 30 minuten (exclusief toelichting). Hoe vollediger ingevuld, hoe beter. Betreft uw melding meerdere artsen? bijvoorbeeld een bedrijfsarts en verzekeringsarts dan graag 2 aparte formulieren invullen. Lukt het u niet om het formulier in één keer in te vullen? Het kan ook in delen. Bel daarvoor even met 050 5492906. Door op de verzendbutton onderaan deze webpagina te klikken wordt het formulier automatisch naar ons kantoor verzonden.

Lukt het online invullen van het formulier, om welke reden dan ook, niet dan kunt u:
uw antwoorden ook telefonisch doorgeven,
dit formulier uitprinten, handmatig invullen en daarna opsturen naar de Steungroep.

Alvast hartelijk dank voor het melden van uw keuringservaring!

Mensen met ME/CVS kunnen de Steungroep ook bellen voor informatie en advies over keuringen, werk, school, uitkeringen en voorzieningen. Ook dan kan het handig zijn wanneer u het formulier al hebt ingevuld, maar dat hoeft niet. Het telefoonnummer is 050 5492906.


Vragenformulier melding keuringen ME/CVS-patiënten