Niet eens met de uitslag van uw (her)keuring

Bezwaar: Als u het niet eens bent met de uitslag van uw (her) keuring kunt u bezwaar maken bij het UWV.

Beroep: Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV naar aanleiding van uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoger beroep: Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Termijn: Bij deze procedures moet u zich wel aan de geldende termijn houden.

Herziening: Hebt u niet (op tijd) bezwaar of beroep aangetekend of bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB, is het soms nog mogelijk herziening te krijgen. Het is aan te raden om voor informatie en advies over bezwaar, beroep, herziening contact op te nemen met de Steungroep.

Gesubsidieerde rechtshulp, informatie over inkomensgrenzen: Raad voor de Rechtsbijstand www.rvr.org

Klacht: Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan. Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt, kan een klacht indienen. Wat is precies het verschil en wanneer heeft klagen zin? Stuur de Steungroep een kopie van uw klacht! Lees meer...

• Brochure Steungroep over herziening na foute beoordeling door UWV:
Fout beoordeeld? Vraag het UWV om een nieuwe keuring! (Wordbestand)

Voorbeeldbrief aan UWV met verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing (Wordbestand)

Handelwijze van het UWV bij een verzoek om de keuring over te doen (herziening). Instructie voor UWV-medewerkers. (UWV, 27 maart 2006, Wordbestand)

Overzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen m.b.t. ME/CVS (Wordbestand)