Millions are Missing Holland. Stuur een paar schoenen op!

Steungroep
Datum: 27 september 2016

Locatie: Kouwenaarspad 22, 8172 EA Vaassen  |  Plaats: Vaassen, Nederland

Afgelopen voorjaar hebben ME-patiënten en hun naasten in diverse landen – de VS, Engeland, Canada en Australië –, protestacties georganiseerd onder het motto ‘Millions are Missing’ (miljoenen ontbreken). Dit motto verwijst naar de miljoenen ME-patiënten die nog geen diagnose hebben gekregen of dat al wel hebben, maar te ziek zijn om zelf aan enige vorm van protest deel te nemen. Om de wereld te wijzen op hun bestaan, stuurden talrijke patiënten een paar schoenen op. Al die schoenen zijn vervolgens tentoongesteld. Daarmee werd niet alleen aandacht gevraagd voor de ziekte ME en de patiënten, maar ook gepleit voor meer biomedisch – in plaats van psychologisch – onderzoek, betere diagnostiek en betere behandeling.

Een aantal Nederlandse patiënten heeft het initiatief genomen een dergelijk protestactie ook in Nederland te houden: ‘Millions are Missing Holland’. Die actie vindt op 27 september a.s. plaats op het Binnenhof in Den Haag en duurt van 10 tot 16 uur. Wie in staat is persoonlijk aanwezig te zijn, is welkom. Wie daarvoor te ziek is kan er symbolisch toch bij zijn, door van tevoren een paar schoenen op te sturen – die natuurlijk oud en versleten mogen zijn. Al die schoenen worden op het Binnenhof uitgestald.

Hoewel deze protestactie geen direct verband heeft met het advies dat de Gezondheidsraad momenteel op verzoek van de Tweede Kamer aan het opstellen is over de ziekte ME, kan er misschien toch enige positieve invloed van uitgaan.

Verzendadressen voor de schoenen (persoonlijk afleveren kan natuurlijk ook): Millions Missing, Evertsweertplantsoen 108, 1069 RL Amsterdam

of Millions Missing, Kouwenaarspad 22, 8172 EA Vaassen. 

Meer informatie: https://www.facebook.com/MillionsMissingHolland/

Kun jij, om wat voor de reden dan ook, geen schoenen insturen? Geen nood. Vul het formulier in [https://goo.gl/forms/qePeu4Ga6fdWpiRg1] vóór 15 september en reserveer een gedoneerd schoenenpaar

 

Adres
Kouwenaarspad 22
Nederland

 

Alle datums


  • 27 september 2016

Powered by iCagenda