Wanneer u zich heeft aangemeld als donateur (menu 'Donateur worden') dan kunt u hier een zelfgekozen account met gebruikersnaam en wachtwoord registreren.
Het account wordt geactiveerd wanneer u als donateur bent aangemeld en de donatie is bevestigd.
U ontvangt een bevestigingsmail van uw registratie. U ontvangt ook een mail wanneer uw account geactiveerd is. Dit gebeurt nadat de donatie is bevestigd.
Indien u een account ontvangt van de steungroep zonder dat u deze zelf hebt geregistreerd, dan kunt u direct inloggen met het account.

Donateurs zijn beter af

Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep. Als dat zo is, dan mist u wel wat. Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen, zoals:

• - Gratis telefonisch advies (ook na het eerste contact);
• - € 5,- korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids;
• - Gebruik van het online-programma 'Mijn Re-integratieplan' voor € 19,95 (in plaats van € 34,95).
• - Vier keer per jaar gratis ons blad Steungroepnieuws vers van de pers op de mat of in uw mailbox.
• - Digitaal toegang tot de volgende handige brochures en documenten:

          De laatste vier nummers van ons blad Steungroepnieuws
          TPS Handleiding voor de herkeuring
          TPS Aanvullingen en wijzigingen 2005.1
          Update keuringen juni 2008 - RMAO/C Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en Schattingsbesluit
          Invulschema dagelijkse activiteiten 
          Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden
          Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV
          Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV
          Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts

 

Voor al deze voordelen betaalt u slechts € 20,- per jaar. Bovendien steunt u dan het werk van de Steungroep, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor ME/CVS-patiënten en rechtvaardige keuringen. Een organisatie als de Steungroep is nog steeds hard nodig!

Aanmelden

U kunt donateur worden door € 20,- (meer mag natuurlijk ook) over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

U kunt de Steungroep machtigen om uw donatie automatisch te laten afschrijven. Dat laatste is voor u gemakkelijk en voor de Steungroep voordeliger. 

Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen. U kunt uw machtiging op elk moment dat u wilt intrekken.

Bij zeer beperkte financiële draagkracht kan op speciaal verzoek een lager bedrag worden afgesproken. Deze verlaging van de standaardbijdrage kan alleen wanneer een (termijn)machtiging wordt afgegeven aan de Steungroep.

 

U kunt zich ook via dit aanmeldformulier aanmelden.

 

Donateur worden

Klik hier.

Een (periodiek) gift?

Vanzelfsprekend verwelkomen we u graag als donateur, maar misschien vindt u het interessanter om een eenmalige (grote) gift te doen of een periodieke gift. Dat kan namelijk aftrekbaar zijn voor de belastingen. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft een zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat de belastingdienst ons erkent als doel waaraan u fiscaal aantrekkelijk geld kunt schenken. De belastingdienst betaalt dan als het ware een groot deel (afhankelijk van uw belastingtarief) van uw gift. Meer informatie daarover vindt u hier.


U kunt uw gift storten op rekeningnummer: NL97INGB0006833476 t.n.v. Stichting steungroep ME en arbeidsongeschiktheid te Groningen, o.v.v. "Gift"Heeft u besloten tot een periodieke gift?

In dat geval is het handig om gebruik te maken van de speciale formulieren die de belastingdienst daarvoor beschikbaar heeft. Het gaat dan om het formulier waarin u verklaart de (periodieke) gift te doen met een afschrift voor ons en een voor uzelf. Daarnaast een formulier waarin u de betalingsvolmacht regelt. Met deze formulieren kunt u altijd bij de belastingdienst duidelijk maken dat het om een gift gaat volgens de fiscale regels. U hoeft daarvoor niet meer naar de notaris.


Meer informatie vindt u hier:

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften


De formulieren vindt u hier:

Overeenkomst

Betalingsvolmacht