Keuringsregels bij ME/CVS

In twee moties van het Tweede Kamerlid Vendrik, aangenomen in 2005 na acties van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, is vastgelegd dat:

- CVS/ME een officieel erkende aandoening is;
- verzekeringsartsen van het UWV bij de keuring volledig rekening moeten houden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS;
- argumenten die hiermee in strijd zijn, onterecht zijn;
- mensen die door het UWV met dergelijke onjuiste argumenten geconfronteerd zijn, op verzoek een nieuwe keuring moeten kunnen krijgen.

Eerste en tweede motie Vendrik, 2005

In een instructie voor UWV-medewerkers (2006) is beschreven hoe een hierop gebaseerd verzoek om terug te komen van een beslissing behandeld moet worden.

MECVS; handelwijze van het UWV bij verzoek om de keuring over te doen (herziening): Instructie voor UWV-medewerkers. (UWV, 27 maart 2006)

In het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS en de Richtlijn CVS staat wat artsen volgens hun eigen organisaties moeten weten over CVS.
Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische-vermoeidheidssyndroom. Gezondheidsraad 2007
- Informatie over het gebruik van het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS is te vinden in een bijlage bij de brochure ‘Handleiding voor de herkeuring’
Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)
- Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf
https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf
https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf