Sinds kort besteed de website Regelhulp van het ministerie van VWS aparte aandacht aan ME, met praktische, realistische informatie over zorg en hulp bij ME/CVS. Omdat Regelhulp een officiële website van de overheid is kan verwijzing daarnaar helpen om te zorgen dat je arts, zorgverlener, school of anderen met wie je te maken hebt je ziekte serieus nemen. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft advies gegeven over de tekst.

Regelhulp is een wegwijzer van het ministerie van VWS voor mensen die langdurige zorg of hulp zoeken voor zichzelf of voor iemand anders. Op Regelhulp staat welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.