Een aantal mensen met ME/CVS komt in aanmerking voor een herbeoordeling van hun arbeidsongeschiktheid op basis van de motie Raemakers. Zij kunnen zich daarvoor vanaf nu melden bij het UWV. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Het gaat om ME- en CVS-patiënten bij wie de verzekeringsarts van het UWV heeft aangenomen dat zij (nog) niet voldoende hebben gedaan aan hun herstel omdat ze geen cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise therapy (GET) hebben gevolgd en die daarvan bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid nadeel hebben ondervonden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld inhouden dat ze geen WIA-, IVA- of Wajong-uitkering hebben gekregen.

Met ingang van 1 januari 2021 gaat de Wajong veranderen. In de politiek wordt deze verandering ‘de vereenvoudiging van de Wajong’ genoemd. De veranderingen gaan in op 1 januari 2021. Voordat de veranderingen in gaan, kunnen mensen nog overstappen van de oude Wajong naar de Wajong 2010. Hoe zit dat precies? En waarom zou je die overstap maken?

 

Waarom overstappen?
Er zijn op dit moment drie verschillende Wajong-regelingen: de Wajong-regeling van voor 2010(oude Wajong) en de Wajong-regeling van 2010 en de Wajong vanaf 2015. Voor sommige mensen die een uitkering krijgen op basis van de regeling van voor 2010, kan het financieel gunstig zijn om over te stappen naar de Wajong 2010. Het kan leiden tot een aanvulling op je loon uit de Wajong tot het wettelijk minimumloon per maand. En dat kan soms netto per maand flink meer opleveren. 

 

Let op! Dat overstappen naar de Wajong-regeling 2010 kan nog tot 30 november. 

Wanneer aanvragen?

Het UWV geeft aan dat je voor 30 november 2020 een aanvraag voor de overstap moet indienen. Er volgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Dit kan vanwege verwachte drukte ook in 2021 zijn. In dit gesprek wordt toegelicht wat de overstap betekent financieel en op het gebied van rechten en plichten. Daarna heb je 7 werkdagen de tijd om een beslissing te nemen. Als je beslist om over te stappen wordt dit met ingang van de 1e van de volgende maand gerealiseerd of uiterlijk per december 2020 (indien nodig met terugwerkende kracht).