Nuttige informatie van de FNV over rechten en plichten bij ziek melden.
Lees meer: 

https://www.fnv.nl/werk-inkomen/ziekte-re-integratie/ziek-melden