174 mensen verliezen hun volledige inkomen als gevolg van een onjuist uitgevoerde arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV, district Noord. Daarnaast krijgen 301 mensen hierdoor een lagere WIA-uitkering. Dit bericht de vakbond FNV.

Lees meer:

https://www.fnv.nl/Nieuwsbericht/Sectornieuws/Uitkeringsgerechtigden/2019/10/Honderden-mensen-gedupeerd-door-tekort-verzekering

Vandaag nam de Tweede Kamer nóg een motie aan over ME/CVS, na de motie die al op 24 september werd aangenomen (https://www.steungroep.nl/nieuws/531-24-september-2019-tweede-kamer-neemt-motie-aan-over-voorlichting-behandeling-en-keuring-van-me-cvs-patienten). 

In de motie van vandaag overweegt de Kamer dat de ziekte ME/CVS erkend is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, door landen als Noorwegen en Denemarken en door de Nederlandse Gezondheidsraad. Zij constateert dat ME/CVS-patiënten zich desondanks door gemeenten, instanties als het UWV en artsen niet altijd serieus genomen voelen.  De Kamer meent dat de frustraties en obstakels waarmee ME/CVS-patiënten daardoor te maken hebben voor een deel weggenomen kunnen worden door bevestiging van het advies van de Gezondheidsraad dat ME/CVS een chronische ziekte is. Daarom verzoekt zij de regering uit te dragen dat zij bij het maken van beleid steeds uitgaat van dat advies. Deze motie werd ingediend door de kamerleden Ploumen, Raemakers, Ellemeet en Agema. 

Een motie van Liliane Ploumen waarin de regering gevraagd werd om het UWV opdracht te geven om te toetsen of de beoordeling van cliënten met ME/CVS plaatsvindt volgens het beleid (dat mede is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad) werd helaas verworpen.

“ME/CVS is een ernstige chronische multisysteemziekte die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden ernstig beperkt”, aldus de Tweede Kamer in een motie die vandaag is aangenomen. In de motie overweegt de Kamer dat de beroepsgroep niet van plan lijkt om de richtlijn, waarin cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET) als eerste en tweede keuze voor behandeling worden genoemd, op korte termijn aan te passen. Dit terwijl artsen verdeeld zijn over deze gedragsinterventies, veel patiënten aangeven dat ze er juist schade door lijden en patiënten die er niet aan mee willen doen daar bij een Ziektewet-, WIA- of Wajong-keuring door het UWV nadeel van kunnen ondervinden.

“Bij gebrek aan een effectieve behandeling er is één ding dat bedrijfsartsen en andere artsen kunnen doen om langdurige en ernstige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Patiënten die vanaf het begin een periode rust opgelegd krijgen hebben de beste prognose. Bovendien moeten degenen die werken, of het werk hervatten, niet worden gedwongen om meer te doen dan ze kunnen om terugval, langdurig ziekteverzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te voorkomen.”

Dit is één van de conclusies in het artikel van verzekeringsarts (niet praktiserend) en onderzoeker Mark Vink (engelstalig): Work Rehabilitation and Medical Retirement for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Patients. Het artikel is heel geschikt om aan je bedrijfs-of verzekeringsarts te geven.

Lees meer: https://www.mdpi.com/2075-4418/9/4/124

Boekhandel Scheltema, de Lymevereniging, de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid nodigen je van harte uit voor:

 

Boekpresentatie Jim Faas: aantonen dat je ziek bent: ‘Dit is gewoon oneerlijk’

Vrijdag 4 oktober 16.30 uur

Boekhandel Scheltema

Rokin 9

Amsterdam

 


Jim Faas is verzekeringsarts bij het UWV bij de afdeling bezwaar en beroep. Hij heeft de afgelopen jaren naast zijn werk bij het UWV wetenschappelijk onderzoek gedaan en hij is nu gepromoveerd op dit onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jim Faas heeft rechters geïnterviewd en tientallen jaren uitspraken en gegevens geanalyseerd. Zijn conclusie: ‘Dit is gewoon oneerlijk’. Het is voor veel arbeidsongeschikten heel lastig: voor de rechter aantonen dat ze écht zo ziek zijn als ze zelf zeggen, om van het UWV de uitkering te krijgen waar ze recht op hebben. Je hebt veel meer kans om je zaak te winnen als er een onafhankelijk medisch deskundige meekijkt, maar lang niet iedereen heeft daar het geld of de energie voor.

Vanmorgen sprak de Tweede Kamer met minister Bruins over de medische zorg voor ME-patiënten. Daarbij dienden de kamerleden Raemakers, Ploumen en Van Gerven in totaal 4 moties in om de situatie van ME- en CVS-patiënten te verbeteren. De moties zijn hier te vinden (onder 11 september en nrs 34170-7, 8 9 en 10) en het debat is hier nog te bekijken.

De patiëntenorganisaties hebben hier hard voor gelobbyd. Op 24 september wordt over de moties gestemd. Je kunt het aannemen van de moties steunen of de indieners bedanken, door voor die datum een of meer kamerleden per post een opvallende kaart te sturen met achterop jouw persoonlijke boodschap (e-mail valt minder op, lange teksten worden niet altijd gelezen).

Kom op voor jezelf en alle andere patiënten en hun naasten (en verspreid dit bericht)!

Alvast bedankt!

Kamerleden die over dit onderwerp gaan:

D66 – Rens Raemakers, Vera Bergkamp, Antje Diertens

VVD – Helma Lodders, Hayke Veldman, Rudmer Heerema, Antoinette Laan-Geselschap, Kelly Rechterschot 

CDA – Joba van den Berg, Lenny Geluk-Poortvliet, Evert Jan Slootweg

GroenLinks – Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema

SP – Henk van Gerven, Maarten Hijink

PvdA – Lilianne Ploumen, John Kerstens

50+ - Leonie Sazias

PVV – Fleur Agema, Edgar Mulder, Roy van Aalst

CU – Carla Dik-Faber

SGP – Kees van der Staay

Denk – Tunahan Kuzu

FvD – Thierry Baudet

PvdD – Esther Ouwehand

Postadres van de Tweede Kamer:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag