De petitie ‘ME is geen SOLK’ wordt op 18 september a.s. aangeboden aan de Gezondheidsraad in Den Haag. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Met uw steun kan dat aantal nog verder groeien! Voor de petitie: https://meisgeensolk.petities.nl

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vindt het van groot belang dat de Gezondheidsraad een advies zal uitbrengen over de ziekte ME, dat uitgaat van de actuele stand van de wetenschap én de ervaringen en kennis van patiënten en artsen. Wij hopen dat dit advies tot de hoognodige verbetering van de situatie van ME-patiënten in Nederland zal leiden.
Zoals bekend hebben wij in dit kader, samen met de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting meer dan een jaar geleden onze zorg geuit over de samenstelling van de commissie van de Gezondheidsraad die dit advies voorbereidt, met name over het ontbreken van experts die zijn gespecialiseerd in ME, een ernstige biomedische chronische multisysteemziekte, en over de oververtegenwoordiging van commissieleden die zich focussen op ‘somatisch onverklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK) en daarop gerichte gedragsinterventies. Het interpreteren en benaderen van ME als 'somatische onverklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK) is naar onze overtuiging schadelijk voor de patiënten. De Steungroep heeft zich dan ook van harte achter de petitie geschaard.