De twee moties die eind september/begin oktober in de Tweede Kamer zijn aangenomen kunnen een doorbraak inzetten voor de ME/CVS-patiënten in Nederland. De moties Raemakers (D66) en Ploumen (PvdA) kregen steun van alle partijen. In de moties werd minister Bruins van medische zorg en sport gevraagd eindelijk concrete actie te ondernemen voor ME/CVS-patiënten, de ziekte ME/CVS te erkennen en als regering adequaat hiermee om te gaan. Kort samengevat betekent dit:

  1. om aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra te vragen de wenselijkheid van een ME/CVS-expertise- en voorlichtingscentrum te onderzoeken;
  2. om er bij de medische sector op aan te dringen dat bij ME/CVS de laatste stand van de wetenschap goed wordt toegepast en actief nieuwe wetenschappelijke informatie wordt vergaard;
  3. om bij gebrek aan resultaat binnen redelijke termijn, het Zorginstituut te vragen om een herziening van de richtlijn CVS op het punt van CGT en GET op de meerjarenagenda te zetten;
  4. om de ME/CVS-patiënten bij wie de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is afgewezen, actief te informeren over hun mogelijkheden om zich opnieuw bij het UWV te laten beoordelen;
  5. om uit te dragen dat de regering bij het maken van beleid steeds uitgaat van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. 

In augustus 2019 informeerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Nederlandse gemeenten over het ME/CVS-advies van de Gezondheidsraad. Op zich positief, maar het bericht in 'Gemeentenieuws' kan helaas ook voor verwarring zorgen.

Het bericht geeft een link naar het advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast wijst het op de volgende aanbeveling in het advies: ‘Medische beoordelaars in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patiënt om geen CGT of oefentherapie te doen niet als “niet adequaat herstelgedrag.”’

174 mensen verliezen hun volledige inkomen als gevolg van een onjuist uitgevoerde arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV, district Noord. Daarnaast krijgen 301 mensen hierdoor een lagere WIA-uitkering. Dit bericht de vakbond FNV.

Lees meer:

https://www.fnv.nl/Nieuwsbericht/Sectornieuws/Uitkeringsgerechtigden/2019/10/Honderden-mensen-gedupeerd-door-tekort-verzekering