‘Jongerenbinnenboord’ geeft raad over voortgezet onderwijs bij chronische ziekte

Jongeren met een chronische ziekte lukt het niet altijd om het standaardprogramma van het voortgezet onderwijs te volgen. Soms zijn de einddoelen (eindexameneisen) wel haalbaar, maar is de weg er naar toe onbegaanbaar, door de strakke planning van het brugklas, vmbo, havo, of vwo-programma. Dat hoeft niet tot afhaken te leiden.

Lees meer

Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS (of en andere chronische ziekte) in het voortgezet onderwijs

In dit overzicht tref je een serie artikelen aan met praktische tips met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Van studieregeling naar studietoeslag

Door Ynske Jansen, 2015

Wie chronisch ziek of gehandicapt is en een studie volgt, kan sinds de invoering van de Participatiewet een studietoeslag krijgen van de gemeente waar hij of zij woont. Vergeleken met de regelingen voor studerenden in de Wajong is dat een forse achteruitgang.

Lees meer

Ouders van dochter met me/cvs in het gelijk gesteld bij klacht over leerplichtambtenaar

Door Ynske Jansen, 2015

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben een leerplichtambtenaar uit Sint-Michielsgestel op de vingers getikt. Deze ambtenaar heeft zich bij het schoolverzuim van een ziek kind niet behoorlijk gedragen. Ook heeft zij gehandeld in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Dat concluderen de ombudsmannen in een rapport van 17 maart 2015. Een flinke opsteker voor kinderen met ME of CVS en hun ouders die problemen hebben met een school of leerplichtambtenaar.

Lees meer

Jongerencoach kan helpen met toekomstplan

Topsporters hebben meestal een coach die hen helpt het beste uit zichzelf te halen. Ook sommige zakenlieden en politici laten zich ondersteunen door een persoonlijke coach. Jongeren met beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte zoals ME/CVS) kunnen vaak ook heel goed wat steun gebruiken. Bijvoorbeeld om antwoorden te vinden op vragen als: Hoe kan mijn toekomst eruitzien? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Wat wil ik? Hoe kan ik dat bereiken?

Lees verder