Uitspraak Centrale Raad van Beroep:
Wie als ongehuwde samenwoont met zorgverlener mag niet gekort worden op bijstand voor alleenstaande.

Klik hier voor het volledige bericht.

Werkgevers pasten de bepalingen over aanstellingskeuringen uit de Wet op de medische keuringen (WMK) in 2015 vaak onjuist toe. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER. Zo kwamen regelmatig vragen over gezondheid voor in sollicitatieformulieren, terwijl de wet dit verbiedt.
Lees verder...

Hier vindt u enkele belangrijke regelingen in verband met inkomen bij ziekte, re-integratie en de bedrijfsartsen.

Regelingen in verband met inkomen bij ziekte:

Ziektewet

Regels in verband met de bedrijfsarts:

Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)

Richtlijn Chronisch zieken en werk 2016

Achtergronddocument bij Richtlijn Chronisch zieken en werk 2016

Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf

Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014. Met dit formulier kan een bedrijfsarts uw beperkingen en mogelijkheden vastleggen

Werkwijzer RIV-toets in de praktijk, UWV 2011

CAS Classificaties voor Arbo en SV (diagnosecodes voor bedrijfs- en verzekeringsartsen). UWV 2002

Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Leidraden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

- Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG 2007 (voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en behandelaars)


Handige documenten:

Hier vindt u een aantal handige documenten die u kunt gebruiken om u zelf goed voorbereid en weerbaar op te stellen bij uw contacten bedrijfsarts, werkgever en UWV:

- Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids.

Veelgeprezen brochure die zieke werknemers helpt met informatie en tips, vanaf de eerste ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag. Te bestellen bij de Steungroep. Lees meer…


- Invulschema dagelijkse activiteiten (alleen voor donateurs Steungroep)

- Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden (alleen voor donateurs Steungroep)

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014

- Functionele mogelijkhedenlijst (leeg) 2013, UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

Voorbeeldbrief klacht UWV, 2015

- Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV (alleen voor donateurs Steungroep)

- Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts (alleen voor donateurs Steungroep)

Voor inkomensondersteuning en tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten bestaan allerlei regelingen. Het is lastig om erachter te komen waar je precies recht op hebt en soms zijn ze ingewikkeld. Bovendien zijn veel regelingen per 1 januari 2015 veranderd.

Lees meer

Mijn Re-integratieplan kan je helpen!

Je bent ziek en dat vraagt veel van je. Mijn Re-integratieplan kan je ondersteunen om binnen je mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren. Want al is het niet eenvoudig, re-integratie is wel belangrijk voor jouw toekomst.

Bovendien zijn er een aantal wettelijke stappen om rekening mee te houden.

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma. Hier vind je hulp om grip te krijgen op je re-integratie. In de tijd die jou uitkomt en met een persoonlijke aanpak! Lees meer...

Korting voor donateurs

Donateur van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid?
Gratis gebruik van het online-programma 'Mijn Re-integratieplan' (in plaats van € 34,95).

Aanmelden als donateur: klik hier

Voor een kortingscode: bel naar de Steungroep 050 549 29 06 Ma. 9.00 - 12.00 uur woe. 13.00 - 16.00 uur

Het komt regelmatig voor dat wij overdag langdurig in gesprek zijn. U kunt dan het beste na 16 uur bellen. Vanaf die tijd staat ons antwoordapparaat aan en kunt u een boodschap inspreken. Vergeet daarbij niet uw vaste telefoonnummer te vermelden (geen mobielnummer i.v.m. hoge kosten!). Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen.