Activiteiten

De Steungroep werkt al jaren intensief samen met diverse patiëntenorganisaties in projecten om producten en diensten te ontwikkelen. Deze zijn bedoeld om patiënten in het algemeen en ME/CVS-patiënten in het bijzonder te ondersteunen en in een betere positie te brengen als zij problemen ondervinden bij werk of uitkering.

Activiteiten van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

De Steungroep heeft in het bijzonder expertise ontwikkeld op het gebied van wat wel “moeilijk objectiveerbare aandoeningen” wordt genoemd, in relatie tot arbeid en sociale zekerheid. (In de eerste plaats ME en CVS, maar bijvoorbeeld ook whiplash en fibromyalgie). De expertise van de Steungroep is gebaseerd op de ervaringen van patiënten. Via het eigen spreekuur, contacten met donateurs, onderzoek en netwerkcontacten blijft die praktijk in zicht.

De Steungroep bemoeit zich actief met (landelijke) discussies en beleidsontwikkelingen op het gebied van zorg, arbeid en sociale zekerheid. De samenhang tussen het individuele spreekuur- en advieswerk en de collectieve belangenbehartiging is de kern van onze activiteit.

De Steungroep is actief betrokken bij praktijkontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten om de positie van patiënten te versterken en (meer) eigen regie mogelijk te maken op het gebied van ziekte, arbeid en sociale zekerheid. Dit heeft vorm gekregen in verschillende afgeronde en nog lopende projecten.

Voor spreekuur-informatie: klik hier

Voor een overzicht van collectieve belangenbehartiging: klik hier