Ondanks in acht genomen zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de geboden informatie op deze website kan Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Zij aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.