Donateurs zijn beter af

Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep. Als dat zo is, dan mist u wel wat. Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen, zoals:

• Gratis telefonisch advies (ook na het eerste contact);
• € 5,- korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids;
• Vier keer per jaar gratis ons blad Steungroepnieuws vers van de pers op de mat of in uw mailbox;
• Kopieren en afdrukken van tekst op de site voor persoonlijk gebruik als je ingelogd bent (deze functie is i.v.m. copyright voor bezoekers geblokkeerd);

Digitaal toegang tot de volgende handige brochures en documenten:

          - De laatste vier nummers van ons blad Steungroepnieuws
         
 - Werk en inkomen bij ziekte
          - TPS Handleiding voor de herkeuring
          - TPS Aanvullingen en wijzigingen 2005.1
          - Update keuringen juni 2008
          - RMAO/C Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en Schattingsbesluit
          - Invulschema dagelijkse activiteiten 
          - Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden
          - Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2009 
          - Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2020
          - Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV 2022
          - Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts
          - Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen          
          - Internationale Consensus Criteria voor ME
          - Overzicht behandelaars

 

Voor al deze voordelen betaalt u slechts € 20,- per jaar. Bovendien steunt u dan het werk van de Steungroep, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor ME/CVS-patiënten en rechtvaardige keuringen. Een organisatie als de Steungroep is nog steeds hard nodig!

Aanmelden

U kunt donateur worden door zich te registreren door middel van het online formulier Registreer.
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot het speciale donateursaanbod op deze site.

U kunt voor uw betaling kiezen voor een betalingsverzoek of voor een automatische machtiging.
Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen. U kunt uw machtiging op elk moment dat u wilt intrekken.

U mag ook zelf € 20,- (meer mag natuurlijk ook) over maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van 'nieuwe donateur'.

Bij zeer beperkte financiële draagkracht kan op speciaal verzoek een lager bedrag worden afgesproken. Deze verlaging van de standaardbijdrage kan alleen wanneer een (termijn)machtiging wordt afgegeven aan de Steungroep.


Vergoeding donateurschap door de zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit een aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie, geheel of gedeeltelijk.
Dat geldt ook voor uw vaste donateursbijdrage aan de Steungroep. Soms wordt de voorwaarde gesteld dat de patiëntenorganisatie is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie.
Dat is van toepassing voor de Steungroep, die is aangesloten bij de koepelorganisatie Ieder(in), van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen