Voor leerlingen met ME/CVS in het voorgezet onderwijs, hun ouders, docenten, mentoren, zorgverleners en alle anderen die bij hen betrokken zijn, is er nu een handzaam informatieblad. Dat bevat veel praktische tips voor de oplossing van onderwijsproblemen en een korte beschrijving van de ziekte (het is een lichamelijke ziekte, geen gedragsprobleem). Ook kinderen met ME in het basisonderwijs kunnen iets aan deze tips hebben. Het informatieblad is gebaseerd op ervaringen van ouders en leerlingen en gemaakt door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/cvs Vereniging. Het kan als pdf worden gelezen of geprint, om aan iemand door te sturen of te overhandigen: 

Voor het hoger onderwijs heeft ME Action onlangs een korte engelstalige handleiding gepubliceerd voor universiteiten en hogescholen:

Accommodating University Students with Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS).
A Guide for Colleges and Universities.
University_Accommodations_103020.pdf

Hierin staan veel tips voor studentenartsen, ergotherapeuten medewerkers van universiteiten en hogescholen.

Bij het Expertisecentrum Inclusief onderwijs (ECIO) is veel informatie te vinden over studeren met beperkingen in het hoger onderwijs of MBO in Nederland, zoals over:      

* Rechten en financiële regelingen

* Doeltreffende voorzieningen (toegankelijkheid / vervoer)

* Onderwijs- en toetshulpmiddelen

* Cursussen / trainingen

* Begeleiding en advies

* Hulp bij overgang naar stage / werk

* Functiebeperkingen / ondersteuningsvragen (zoals fysieke beperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg).

Meer informatie: https://ecio.nl/ik-studeer-ga-studeren/