U kunt ons financieel steunen door vast donateur van de Steungroep te worden. Dat levert u én ons voordeel op, zie: https://www.steungroep.nl/donateurs2/voordeel-donateurs
Maar er zijn meer mogelijkheden om ons financieel te steunen. U kunt een gift doen, eenmalig of periodiek.

De Steungroep heeft de ANBI-status (bij de Belastingdienst bekend onder RSIN 8051 5446).
Dit betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit betekent dat u een deel van uw gift terugkrijgt via uw inkomstenbelasting.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Een eenmalige gift: Deze mag u aftrekken van uw inkomen als het totale bedrag aan giften in een jaar hoger is dan 1 % van uw drempelinkomen (met een maximum van 10% van het drempelinkomen). Het bedrag tot de drempel is niet aftrekbaar. De gift moet minimaal 60 euro bedragen. Een kopie van de overschrijving voldoet als bewijsmateriaal.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL97 INGB 0006 8334 76 t.n.v. Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid onder vermelding van “Gift”.

 

  1. Een periodieke gift: Hierbij legt u zich voor minimaal 5 jaar vast om een bepaald bedrag te schenken. De gift wordt vastgelegd in een overeenkomst. Deze gift mag u altijd aftrekken, zonder rekening te houden met een drempel. Om de periodieke gift vast te leggen kunt u gebruik maken van het formulier van de Belastingdienst. Hierop staat precies beschreven hoe u de overeenkomst kunt afsluiten. Hier kunt u ook het formulier downloaden, waarin u de betalingsvolmacht regelt.

 

De formulieren vindt u hier:

Overeenkomst

Betalingsvolmacht

 

Meer informatie over periodieke en eenmalige giften vindt u hier op de website van de Belastingdienst:

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften