De stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, gevestigd te Groningen, hanteert de volgende privacyregels bij het omgaan met persoonsgegevens van donateurs en van mensen die informatie en advies vragen of ervaringen doorgeven.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens van donateurs voor het innen van de  donateursbijdrage en het  toesturen van onze Nieuwsbrief, aanvullende (incidentele) informatie over activiteiten van de Steungroep en/of belangrijk nieuws op het gebied van ME en CVS.

Wij gebruiken persoonsgegevens van mensen die ons informatie en advies vragen om hen te informeren en adviseren of om bij hen nadere informatie op te vragen.

Wij gebruiken persoonsgegevens van mensen die ons ervaringen doorgeven voor het vragen van aanvullende informatie, indien nodig. In volledig geanonimiseerde vorm, niet te herleiden tot persoonlijke gegevens,  gebruiken wij doorgegeven ervaringen voor activiteit op het gebied van voorlichting, onderzoek, actie en lobby.

 

Toestemming

Wij verwerken alleen persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene. Deze toestemming blijkt uit een schriftelijke verklaring, een verklaring per e-mail, een mondelinge verklaring (bijvoorbeeld tijdens een spreekuurcontact) en/of door het vrijwillig aanleveren van gegevens of schriftelijke stukken.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Van donateurs verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam en adres
 • e-mailadres (indien doorgegeven)
 • telefoonnummer (indien doorgegeven)
 • bankgegevens (indien doorgegeven)

Van mensen die ons informatie en advies vragen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres (indien doorgegeven)
 • e-mailadres (indien doorgegeven)
 • telefoonnummer (indien doorgegeven)
 • door hen naar ons gestuurde kopieën van brieven, beschikkingen, rapporten e.d..
 • aantekeningen van gesprekken

Van mensen die ons ervaringen doorgeven (spontaan of in het kader van een enquête of meldactie) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres (indien doorgegeven)
 • e-mailadres (indien doorgegeven)
 • telefoonnummer (indien doorgegeven)
 • door hen naar ons gestuurde kopieën van brieven, beschikkingen, rapporten e.d..
 • aantekeningen van gesprekken
 • eventueel ingevulde vragenlijsten

 

Hoe slaan wij gegevens op?

Persoonsgegevens van donateurs worden digitaal op ons kantoor opgeslagen, achter een inlogcode. Alleen de administratiemedewerker heeft daartoe toegang.

Persoonsgegevens van mensen die informatie en advies vragen worden fysiek (op papier) bewaard achter slot of digitaal opgeslagen achter een inlogcode. Alleen de behandelende adviseurs hebben daartoe toegang.

Persoonsgegevens van mensen die ervaringen doorgeven worden digitaal opgeslagen achter een inlogcode of fysiek (op papier) achter slot. Alleen de behandelend adviseurs of onderzoekers hebben daartoe toegang.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens van donateurs tot uiterlijk een jaar na het jaar waarin zij hun donateurschap hebben beëindigd.

Van mensen die ons informatie en advies vragen bewaren wij de persoonsgegevens tot uiterlijk 5 jaar na het laatste contact.

Persoonsgegevens van mensen die ervaringen doorgeven bewaren wij voor de duur van het bewerken van de gegevens tot geanonimiseerde informatie. Mochten wij het nuttig vinden deze gegevens daarna nog langer te bewaren, dan zullen wij hen daarvoor opnieuw hun toestemming vragen.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering en recht op het indienen van een klacht.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, correctie of verwijdering. Een verzoek daartoe kunt u per brief of via e-mail indienen.

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.

U kunt ook een klacht bij ons indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.