Bureau Pluut & Partners organiseert, in opdracht van het ministerie van VWS, een digitale bijeenkomst over ME/CVS en onderwijs.

De bijeenkomst is bedoeld voor begeleiders, leerplichtambtenaren, ouders, jongeren met ME/CVS, jeugdartsen, leerkrachten en mentoren. 

Onderwerpen:   

- Uitkomsten van het actieonderzoek Onbegrepen ziek. Welke inzichten zijn opgedaan? Wat is voor jongeren met ME/CVS belangrijk?

- Praktijkvoorbeelden delen. Gesprek met een jongere, ouder en professional over hun ervaring met school. Wat kunnen anderen hiervan leren?

- Praktische tools die begeleiders, ouders en jongeren helpen om het gesprek te voeren over passend onderwijs.

Datum en tijd: maandag 12 april, 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via: https://nl.surveymonkey.com/r/webinarmecvs    

Pluut & Partners werkt bij dit onderwerp onder andere samen met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. In het eerste nummer van Steungroepnieuws van dit jaar, het kwartaalblad voor donateurs van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, staat een bespreking van het rapport ‘Onbegrepen ziek'.