• Toetsen en proefwerken

Door Theo van der Werf, januari 2009

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze eerste aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor toetsen en proefwerken.

Lees meer

• Ziek zijn en toch je eindexamen halen

Door Theo van der Werf, februari 2009

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze tweede aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor het eindexamen.

Lees meer

• Maatregelen om studielast te verminderen

Door Theo van der Werf, maart 2009

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze derde aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor de studielast.

Lees meer

• Ziek zijn kost extra schooltijd

Door Theo van der Werf, april 2009

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze vierde aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor studieduur en studietempo.

Lees meer

• Wie ziek is kan wel wat steun gebruiken (1)

Door Theo van der Werf, februari 2010

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze vijfde aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor mensen die deze leerlingen kunnen ondersteunen. Verschillende (vak)mensen en instanties kunnen chronisch zieke jongeren helpen hun opleiding met succes af te ronden. Hieronder een opsomming van de belangrijkste.

Lees meer

• Hulpmiddelen en voorzieningen

Door Theo van der Werf, maart 2010

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze zesde aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor allerlei hulpmiddelen en voorzieningen.

Lees meer

• De wet gelijke behandeling en het voortgezet onderwijs Door Theo van der Werf, april 2010

Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. In deze laatste aflevering van de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ aandacht voor de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Lees meer