Wet- en regelgeving en jurisprudentie

Overzicht van de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de WIA, WAO, WAZ en Wajong

door mr. P.J. Jansen (PDF).

Dit overzicht staat op de website van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ)

Wetteksten:

bron: http://www.wetten.overheid.nl

Gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken:

Veel informatie over wetten en regels is verder te vinden op o.a.:

Overige:

Een dossier van 15 jaar procederen tegen onjuiste medische rapporten i.v.m. de WAO