Door het invullen van deze vragenlijst kun je meedoen aan de meldactie over UWV keuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/CVS Stichting en de ME/cvs Vereniging: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijst-me-keuringen. Invullen kan tot 20 mei 2018. Het UWV en de vereniging van verzekeringsartsen NVVG ontkennen dat de beperkingen van mensen met ME bij keuringen regelmatig onderschat worden. Volgens de Gezondheidsraad is dat wel het geval. Door het invullen van deze vragenlijst kun je je eigen ervaringen met het UWV, positief of negatief, melden.

Het doel van deze actie is om een actueel beeld te krijgen van de ervaringen van mensen met ME met een Ziektewet-,  WIA-, Wajong of WAO-(her)keuring door het UWV. Deze informatie zal gebruikt worden in overleggen en acties, aansluitend bij het advies van de Gezondheidsraad over ME en gericht op verbetering van de keuringen van mensen met ME.

De vragenlijst is alleen bedoeld voor mensen:

- bij wie de diagnose ME, CVS, ME/CVS of SEID door een arts is gesteld, én

- die de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met een keuring (beoordeling) door een verzekeringsarts (keuringsarts) van het UWV.

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijst-me-keuringen.