- Invulschema dagelijkse activiteiten (alleen voor donateurs)

- Checklist beperkingen en invulschema mogelijkheden (alleen voor donateurs)

Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2009 (alleen voor donateurs: log eerst in!)

Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2020 (alleen voor donateurs: log eerst in!)

- Overzicht behandelaars  (alleen voor donateurs) 

Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014

- Voorbeeldbrief correctieverzoek UWV (alleen voor donateurs)

- Voorbeeldbrief correctieverzoek bedrijfsarts (alleen voor donateurs)

Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen

-De WIA, een ingewikkelde wet

Myalgische Encefalomyelitis. Volwassenen en kinderen. Internationale Consensushandleiding voor artsen 
  (alleen voor donateurs)

- Internationale Consensus Criteria voor ME
  (alleen voor donateurs)