Rechters moeten meer rekening houden met de zwakke rechtspositie van burgers die in beroep gaan tegen een besluit van het UWV over een Ziektewet-, WIA- of Wajonguitkering. Daarvoor pleit Jim Faas in een proefschrift waarmee hij op 5 september hoopt te promoveren aan de VU. Wie een oordeel van een verzekeringsarts van het UWV wil aanvechten kan vaak moeilijk voldoende medisch bewijs aanvoeren, omdat behandelaars geen medische verklaring over de arbeidsongeschiktheid van hun patiënten mogen afgeven. Het inschakelen van een onafhankelijk arts daarvoor kost veel geld. 
Rechters zijn zelf niet deskundig op medisch gebied. Faas heeft deze ‘kenniskloof’ onderzocht en constateert 25 knelpunten die daarmee samenhangen. Hij doet een aantal aanbevelingen ter verbetering. Zo zouden rechters vaker een arts moeten inschakelen als deskundige, en hen betere vragen moeten stellen. Ook vindt Faas dat er meer duidelijkheid moet komen over de kennis, vaardigheden en visie van de artsen die als deskundige optreden. 


Jim Faas is medisch adviseur bezwaar en beroep van het UWV.
Meer informatie: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/56126
https://www.trouw.nl/economie/rechters-moeten-vaker-medisch-advies-inwinnen-bij-arbeidsongeschiktheidszaken~b62229ae/