De informatie over ME/CVS op de website Regelhulp van het ministerie van VWS is aangepast en uitgebreid. De informatie is bestemd voor iedereen die betrokken is bij iemand met ME/CVS, voor zorgverleners en andere beroepsgroepen en is ook heel bruikbaar voor patiënten. Een aanrader!

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/me-cvs