Spierzwakte na inspanning heeft geen psychische oorzaak

Door Michaël Koolhaas, 2015

Een van de kenmerken van ME/CVS is een toegenomen gevoel van uitputting ofwel ‘malaise’ na inspanning, ook bekend als PEM (Post Exertional Malaise). Dat komt onder andere tot uiting in wat wel spiervermoeidheid wordt genoemd: de spieren hebben in dat geval lange tijd nodig om te herstellen van de geleverde inspanning. Hiervoor zijn al heel wat verklaringen gegeven, bijvoorbeeld dat ME/ CVS-patiënten door weinig te bewegen ‘gedeconditioneerd’ zouden zijn, met andere woorden: het verschijnsel zou alleen maar worden veroorzaakt door hun slechte conditie. Ook andere, vooral psychologische, verklaringen zijn wel genoemd, zoals bewegingsangst.

Lees verder