Ben je volledig arbeidsongeschikt en heb je langdurig (of blijvend) hulp of verzorging nodig? Dan kun je recht hebben op een verhoging van je WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong- uitkering. Dit heet ‘verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid’.

85 of 100% in plaats van 70 of 75%

Voor de WIA, WAO of WAZ ben je volledig arbeidsongeschikt bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100%. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt een niet verhoogde uitkering bij WIA, WAO  en WAZ 70 of 75% van je (vervolg)dagloon of grondslag. Wat dat (vervolg)dagloon of grondslag in jouw geval is kun je vinden of navragen bij het UWV. Bij de Wajong is de niet verhoogde uitkering 70 of 75% van het minimumloon Bij een verhoging wordt dit 85 of 100%, afhankelijk van aan welke voorwaarden je voldoet.

Minimumvoorwaarde is dat je hulp nodig hebt bij essentiële, dagelijks terugkerende ‘levensverrichtingen’, zoals wassen, aankleden of toiletbezoek. De mate van ophoging hangt af van hoe veel en hoe vaak je deze hulp nodig hebt en of daarnaast ook continue ‘oppassing’ nodig is, dat wil zeggen of er steeds iemand bij je in de buurt moet zijn.

Wanneer de nodige hulp voor een groot deel door een andere voorziening wordt geleverd of vergoed, bijvoorbeeld via opname in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget, kan dat  leiden tot een lagere of geen verhoging.

Meer informatie:

wanneer-krijg-ik-een-hogere-uitkering-bij-langdurige-hulp-of-verzorging.aspx

Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid


Je kunt de verhoging aanvragen bij het UWV.

(Voor het laatst bijgewerkt op 4 maart 2021)

Een aantal mensen met ME/CVS komt in aanmerking voor een herbeoordeling van hun arbeidsongeschiktheid op basis van de motie Raemakers. Zij kunnen zich daarvoor vanaf nu melden bij het UWV. Ons advies is om eerst contact op te nemen met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Het gaat om ME- en CVS-patiënten bij wie de verzekeringsarts van het UWV heeft aangenomen dat zij (nog) niet voldoende hebben gedaan aan hun herstel omdat ze geen cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise therapy (GET) hebben gevolgd en die daarvan bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid nadeel hebben ondervonden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld inhouden dat ze geen WIA-, IVA- of Wajong-uitkering hebben gekregen.