Voor leerlingen met ME/CVS in het voorgezet onderwijs, hun ouders, docenten, mentoren, zorgverleners en alle anderen die bij hen betrokken zijn, is er nu een handzaam informatieblad. Dat bevat veel praktische tips voor de oplossing van onderwijsproblemen en een korte beschrijving van de ziekte (het is een lichamelijke ziekte, geen gedragsprobleem). Ook kinderen met ME in het basisonderwijs kunnen iets aan deze tips hebben. Het informatieblad is gebaseerd op ervaringen van ouders en leerlingen en gemaakt door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/cvs Vereniging. Het kan als pdf worden gelezen of geprint, om aan iemand door te sturen of te overhandigen: 

Leerlingen met ME.pdf

telefoonvriendelijke grote letterweergave: 

Leerlingen met ME-Groter lettertype

Het webinar van 12 april over ME/CVS en passend onderwijs, georganiseerd in opdracht van het ministerie van VWS, is tot 10 mei hier terug te zien: live.dutchwebinar.com/onderwijsmecvs

Nog meer informatie:
Professor Peter C. Rowe van de afdeling Algemene Kinder- en jongerengeneeskunde, van de Johns Hopkins University School of Medicine heeft samen met een aantal collega’s een medische handleiding gepubliceerd met veel informatie over ME/CVS bij jongeren, en in de bijlagen uitleg en voorbeeldbrieven aan artsen en scholen. Nederlandse vertaling:

Diagnose en behandeling bij jongeren met ME/CVS: een handleiding

Kort overzicht “Wat is ME/CVS”, gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad uit 2018:

Wat-is-ME-CVS

telefoonvriendelijke grote letterweergave: 

Wat-is-ME-CVS-groot-lettertype