Ontslag na twee jaar ziekte zijn kan gunstig zijn vanwege een eenmalige vergoeding. Dit is af te wegen tegen een eventueel perspectief op terugkeer in de eigen of een aangepaste functie.

Werknemers hebben bij ontslag, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vergoeding van hun werkgever, de zogenaamde transitievergoeding. De hoogte van het bedrag hangt af van het salaris en aantal dienstjaren.

Zie: heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen?

Ook werknemers die tijdens ziekte worden ontslagen (einde dienstverband), na twee jaar loondoorbetaling, hebben recht op een transitievergoeding.  Daarnaast bestaat er bij ontslag ook recht op betaling van nog niet vergoede overuren en niet opgenomen vakantiedagen. 

Zie: Heb ik recht op een transitievergoeding als ik ziek ben (geweest)?

 

Werkgevers proberen het betalen van de transitievergoeding soms te vermijden door niet tot ontslag over te gaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Zij kunnen bij het UWV echter een financiële compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Zie ook de volgende NRC artikelen over dit onderwerp:

slapend-dienstverband-werkgever-dupeert-arbeidsongeschikte

ik-wil-helemaal-geen-loonstrook-ik-wil-ontslagen-worden

 

Let op: 

Ontslag na twee jaar ziekte is geen automatisme. Verweer daartegen is mogelijk. Zie: https://www.fnv.nl/werk-inkomen. Het aanhouden van een dienstverband kan gunstig zijn als er na twee jaar toch nog een reële mogelijkheid is om, al dan niet in een aangepaste functie, weer bij de oude werkgever aan het werk te gaan.