De Richtlijn chronisch zieken en werk moet bedrijfs- en verzekeringsartsen ondersteunen bij het beoordelen en begeleiden van werkenden en werkzoekenden met een chronische ziekte. Daarbij staat een zo groot mogelijke eigen inbreng van de zieke werknemer voorop. De richtlijn biedt ook informatie voor andere beroepsgroepen, zoals arbeidsdeskundigen, huisartsen, medisch specialisten, psychologen, jobcoaches, re-integratiedeskundigen, werkgevers en natuurlijk voor werk(zoek)enden met een chronische aandoening zelf. Ook mensen met ME of CVS kunnen er hun voordeel mee doen.

Informatie over de richtlijn is te vinden in: