De eerste ronde van aanvragen voor onderzoekssubsidie in het biomedisch onderzoeksprogramma ME/CVS is inmiddels gesloten. Opbrengst: 25 aanvragen, waarvan 3 voor consortia (samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties voor langere tijd) en 22 voor deelprojecten. Na een uitgebreide beoordelingsprocedure zal ZonMW eind november/begin december bekend maken welke aanvragen gehonoreerd zullen worden. Via de klankbordgroep en de programmacommissie praten patiëntenvertegenwoordigers mee. Uiterlijk in april 2023 zullen dan de eerste projecten van start gaan. Eind 2022 zal een nieuwe subsidieronde openen.

Meer informatie:
sluiting-eerste-ronde-onderzoeksprogramma-mecvs