ZonMw heeft aangekondigd dat op 17 juni a.s. de tweede subsidieronde van het  Onderzoeksprogramma ME/CVS wordt opengesteld. Wetenschappelijk onderzoekers kunnen dan tot 24 september 2024 een projectidee voor biomedisch onderzoek indienen. De ingediende projectideeën worden beoordeeld door de programmacommissie. Hierin zitten, naast leden met een wetenschappelijke achtergrond, ook vijf ervaringsdeskundigen die voorgedragen zijn door de patiëntenorganisaties. De commissie beoordeelt de relevantie van de ideeën en geeft al of niet een positief advies. Als het advies positief is, kan de aanvrager vervolgens een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. De onderzoeksvoorstellen moeten aansluiten bij één van de twee bestaande consortia van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Het streven is ten minste 4 nieuwe onderzoeken te financieren. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar.

Lees meer:
vooraankondiging-tweede-subsidieronde-voor-biomedisch-onderzoek-naar-mecvs

Zie ook: