Een delegatie van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid overhandigde vanmiddag een rapport met deze titel aan de Tweede Kamer. Woensdag zal ook de NOS aandacht aan het rapport besteden. Ynske Jansen hield bij de aanbieding een korte toespraak, waarin zij wees op de ernst van ME/CVS en de verhalen in het rapport onderstreepte. Ze sloot af met de volgende woorden:

"ME-patiënten moeten niet meer het risico lopen dat ze worden beoordeeld door UWV-artsen die niet weten wat hun ziekte inhoudt en wat de gevolgen zijn, die hun beperkingen niet serieus nemen, die denken dat ze het beter weten dan gespecialiseerde artsen met echte kennis en ervaring. Nieuw onrecht moet worden voorkomen. Maar wij doen ook een beroep op u om te zoeken naar oplossingen om onrecht uit het verleden recht te zetten, zoals bij de toeslagenaffaire."


Woensdag voor de NOS
De NOS zal op woensdag 24 januari, op website, radio en in TV-journaals aandacht aan dit rapport besteden:
https://nos.nl/l/2506006


Het rapport is vanaf dan hier te lezen: De (on)menselijke maat van het UWV
De toespraak van Ynske Jansen is hier te lezen