De partner van een ME-patiënt en een aantal mensen in hun omgeving hebben het initiatief genomen om persoonlijke verhalen van ME/CVS-patiënten over hun ervaringen met het UWV te verzamelen. De initiatiefnemers, de Groep UWV-verhalen, vinden dat het tijd wordt dat deze verhalen meer naar buiten komen. Ze willen die verhalen, in overleg met de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, bundelen en aanbieden aan het UWV, de politiek en media.


Uit een enquête uit 2018 van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting werd duidelijk dat veel patiënten zich door het  UWV niet serieus genomen voelen: 81% gaf aan dat de verzekeringsarts niet voldoende rekening heeft gehouden met de beperkingen als gevolg van de ziekte, 12% gaf zelfs aan dat de UWV-arts had beweerd dat ME/CVS geen echte ziekte is. Ook bedrijfsartsen gaan vaak mee met deze praktijk van het UWV. De verhalen zijn vaak schrijnend en de gevolgen voor de levens van patiënten ingrijpend.

De groep heeft een paar vragen opgesteld, met een toelichting: UWV verhalen gevraagd.docx. Aan de hand daarvan kun je kort jouw persoonlijke verhaal vertellen. Als je dat wilt kan dit volledig anoniem. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid steunt dit initiatief van harte.

Meer informatie: UWV verhalen gevraagd.docx