Over de verstrekking van een subsidie door ZonMw aan prof. Hans Knoop naar de effecten van CGT op chronische vermoeidheid na COVID-19 is, zowel in ons land als internationaal, veel beroering geweest.  Ook drie patiëntenvertegenwoordigers in de ME/CVS Stuurgroep van ZonMw hebben daartegen met klem geprotesteerd bij ZonMw, en ontvingen daarop een onbevredigend antwoord.  Als reactie daarop, en om ZonMw ervan te doordringen dat het de patiënten ernst is, hebben zij onderstaande vervolgbrief naar ZonMw gestuurd:

Brief patiëntenorganisaties aan ZonMW over subsidie voor onderzoek naar CGT bij vermoeidheid na Covid-19