Wajongers met ME of CVS kunnen bij het advies- en meldpunt van de Steungroep informatie en advies krijgen over de Wajongherkeuringen en de specifieke problemen die ze daarbij tegen kunnen komen. De Steungroep roept Wajongers met ME of CVS op om hun ervaringen met de Wajongherkeuring te melden (zie elders op deze site) en daarna ook bij het FNV-meldpunt:

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden/nieuws/1141954-fnv-opent-wajong-meldpunt-herbeoordelingen/