Gisteren is bekend geworden dat morgen, woensdag 11 september in de Tweede Kamer een motie wordt ingediend die de situatie van ME-(CVS-, ME/CVS-)patiënten moet verbeteren. Waarschijnlijk wordt daar donderdag 12 september over gestemd. Hoe meer steun voor de motie, hoe beter. Jij kan hierbij helpen!

Stuur per post een persoonlijk kaartje met achterop jouw boodschap naar een lid van de Tweede Kamer (e-mail valt minder op). Wellicht aan het kamerlid waar je op hebt gestemd, anders aan een van de onderstaande kamerleden, die over dit onderwerp gaan.

Dit is een belangrijke kans om de regering op te roepen om eindelijk de nodige actie te ondernemen. De patiëntenorganisaties hebben hier hard voor gelobbyd.

Hieronder staat een voorbeeld, maar een eigen tekst is natuurlijk ook goed. Doe het nu! Kom op voor jezelf en alle andere patiënten en hun naasten! (En verspreid dit bericht)

Alvast bedankt!

Voorbeeldtekst:

Geacht kamerlid [naam],

ME/CVS is een ernstige, chronische multisysteemziekte. Als ME-patiënt krijg ik onvoldoende medische hulp en moet ik tegen vooroordelen vechten. Ik vraag u om de motie te steunen die de regering oproept om eindelijk actie te ondernemen om de situatie van mij en mijn lotgenoten te verbeteren. Dank u wel!

Leden van de vaste kamercommissie van VWS aan wie je je kaart kan sturen:

D66 – Rens Raemakers, Vera Bergkamp, Antje Diertens

VVD – Helma Lodders, Hayke Veldman, Rudmer Heerema, Antoinette Laan-Geselschap, Kelly Rechterschot 

CDA – Joba van den Berg, Lenny Geluk-Poortvliet, Evert Jan Slootweg

GroenLinks – Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema

SP – Henk van Gerven, Maarten Hijink

PvdA – Lilianne Ploumen, John Kerstens

50+ - Leonie Sazias

PVV – Fleur Agema, Edgar Mulder, Roy van Aalst

CU – Carla Dik-Faber

SGP – Kees van der Staay

Denk – Tunahan Kuzu

FvD – Thierry Baudet

PvdD – Esther Ouwehand

Postadres van de Tweede Kamer is:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag