Vanmorgen sprak de Tweede Kamer met minister Bruins over de medische zorg voor ME-patiënten. Daarbij dienden de kamerleden Raemakers, Ploumen en Van Gerven in totaal 4 moties in om de situatie van ME- en CVS-patiënten te verbeteren. De moties zijn hier te vinden (onder 11 september en nrs 34170-7, 8 9 en 10) en het debat is hier nog te bekijken.

De patiëntenorganisaties hebben hier hard voor gelobbyd. Op 24 september wordt over de moties gestemd. Je kunt het aannemen van de moties steunen of de indieners bedanken, door voor die datum een of meer kamerleden per post een opvallende kaart te sturen met achterop jouw persoonlijke boodschap (e-mail valt minder op, lange teksten worden niet altijd gelezen).

Kom op voor jezelf en alle andere patiënten en hun naasten (en verspreid dit bericht)!

Alvast bedankt!

Kamerleden die over dit onderwerp gaan:

D66 – Rens Raemakers, Vera Bergkamp, Antje Diertens

VVD – Helma Lodders, Hayke Veldman, Rudmer Heerema, Antoinette Laan-Geselschap, Kelly Rechterschot 

CDA – Joba van den Berg, Lenny Geluk-Poortvliet, Evert Jan Slootweg

GroenLinks – Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema

SP – Henk van Gerven, Maarten Hijink

PvdA – Lilianne Ploumen, John Kerstens

50+ - Leonie Sazias

PVV – Fleur Agema, Edgar Mulder, Roy van Aalst

CU – Carla Dik-Faber

SGP – Kees van der Staay

Denk – Tunahan Kuzu

FvD – Thierry Baudet

PvdD – Esther Ouwehand

Postadres van de Tweede Kamer:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag