Dit is een resultaat van gezamenlijke acties van de patiëntenbeweging.

Vertaling van de betreffende passage uit het Duitse regeerakkoord:

"Voor verder onderzoek en om de nodige zorg rondom de lange termijn gevolgen van Covid-19 en het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) te garanderen creëren we in heel Duitsland een netwerk van kenniscentra en interdisciplinaire poliklinieken ".