In augustus 2019 informeerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Nederlandse gemeenten over het ME/CVS-advies van de Gezondheidsraad. Op zich positief, maar het bericht in 'Gemeentenieuws' kan helaas ook voor verwarring zorgen.

Het bericht geeft een link naar het advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast wijst het op de volgende aanbeveling in het advies: ‘Medische beoordelaars in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patiënt om geen CGT of oefentherapie te doen niet als “niet adequaat herstelgedrag.”’


Verwarring

Op basis van deze zin zou je mogen verwachten dat gemeenten bij het toekennen van een bijstandsuitkering of WMO-voorziening geen negatieve gevolgen verbinden aan het feit dat iemand níet kiest voor een behandeling met CGT of GET. Maar: in de tweede en laatste alinea van dit bericht staat dat de gemeenten, op advies van een arts, iemand die bijstand aanvraagt kunnen verplichten om mee te werken aan een medisch onderzoek of medische behandeling. Daardoor lijkt deze mededeling aan de gemeenten tegenstrijdig. Op zijn minst is het verwarrend. Artikel 55 van de Participatiewet geeft gemeenten de mogelijkheid een medische behandeling op te leggen als voorwaarde voor de toekenning van een bijstandsuitkering.


Duidelijkheid gevraagd bij uitleg Participatiewet

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft aan advocaat Ed van den Bogaard uit Amsterdam, die gespecialiseerd is in sociale zekerheid, gevraagd wat zijn praktijkervaring is met dit artikel uit de Participatiewet. Hij zegt dat het inderdaad voorkomt dat mensen die wegens ziekte om vrijstelling van sollicitatieplicht vragen, die vrijstelling niet krijgen als ze niet willen meewerken aan een medisch onderzoek. Hij is echter nog nooit tegengekomen dat iemand die voor de bijstand in aanmerking wilde komen, verplicht werd mee te werken aan een behandeling. De soep wordt dus in de praktijk waarschijnlijk niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Maar om te voorkomen dat mensen met ME en CVS door dit bericht in ‘Gemeentenieuws' in de problemen komen in plaats van worden geholpen, heeft de Steungroep samen met de andere patiëntenorganisaties aan staatssecretaris Van Ark van SZW gevraagd de gemeenten een aanvullende toelichting te sturen. Daarin zou moeten worden verduidelijkt dat CGT en GET bij ME/CVS geen ‘noodzakelijke behandelingen van medische aard’ zijn, zoals bedoeld in de Participatiewet. 

Ook hebben we de staatsecretaris gevraagd om aan te vullen dat de aanbeveling van de Gezondheidsraad ook van toepassing is op de leerplicht en de gemeentelijke leerplichtambtenaren.