Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS heeft het UWV een beleidsstuk vastgesteld over de beoordeling van arbeidsongeschiktheid bij ME. De status van dit stuk was lang onduidelijk en ook de inhoud riep vragen op. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft daarom, samen met de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting, aan het UWV vragen over het stuk gesteld. De antwoorden van het UWV zijn geautoriseerd en als toelichting bij het beleidsstuk gevoegd. Zij gaan over:

      -       het raadplegen van behandelend artsen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt;

      -       het serieus nemen van beperkingen die ME met zich meebrengt, ook als er via standaard medische onderzoeken geen afwijkingen zijn gevonden;

      -       de voorrang van het advies van de Gezondheidsraad op de oude Richtlijn CVS, bij punten waarop het advies van de richtlijn afwijkt;

      -       de instructie dat het gemotiveerd niet kiezen van CGT of GET als optie voor behandeling geen reden mag zijn om beperkingen minder zwaar in te schatten of mee te wegen, of om te oordelen dat de beperkingen (WIA/IVA) niet duurzaam zijn of het ontbreken van arbeidsvermogen (Wajong2015) niet duurzaam is.

De vragen en antwoorden zijn bedoeld als uitleg voor ME-patiënten die door het UWV worden beoordeeld. De Steungroep is van mening dat ook beoordelende verzekeringsartsen er goed gebruik van kunnen maken.

Lees verder: DE BEOORDELING VAN CLIËNTEN MET ME/CVS BIJ UWV. Beleidsstuk UWV 2018. Met geautoriseerde toelichting