Werkgevers pasten de bepalingen over aanstellingskeuringen uit de Wet op de medische keuringen (WMK) in 2015 vaak onjuist toe. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER. Zo kwamen regelmatig vragen over gezondheid voor in sollicitatieformulieren, terwijl de wet dit verbiedt.
Lees verder...