Wie door vertraging bij het UWV een voorschot heeft gekregen hoeft niets terug te betalen als bij de definitieve beslissing mocht blijken dat er geen recht was op een WIA-uitkering, of recht op een lagere uitkering. Deze maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden. Het UWV heeft grote achterstanden bij de uitvoering van de keuringen bij arbeidsongeschiktheid, met name door een gebrek aan verzekeringsartsen. Daardoor verkeren veel mensen lang in onzekerheid over hun recht op een uitkering. De kwijtschelding geldt niet voor wie het probleem door eigen toedoen heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan de beoordeling of bij verwijtbare werkloosheid (waardoor het voorschot niet verrekend kan worden met een WW-uitkering). Het UWV zal iedereen die voor de kwijtschelding in aanmerking komt persoonlijk benaderen.

Meer informatie:

Bericht UWV: uwv-stopt-met-terugvorderen-wia-voorschotten

Bericht Landelijke cliëntenraad: WIA-voorschotten-hoeven-niet-terug-poortwachtersfunctie-moet-beter

Brief minister Koolmees aan Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering