De organisaties van patiënten met Long Covid, chronische Lyme, Q-koorts en ME/CVS hebben per brief 22 voorstellen aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorstellen moeten een eind maken aan de negatieve ervaringen van patiënten bij hun contacten met het UVW.

Met deze voorstellen dragen de patiëntenorganisaties bij aan de uitvoering van de motie Van Kent van 12 april 2022. Daarin verzoekt de Tweede Kamer de regering om een protocol te maken, zodat het UWV ziektes zoals Long Covid, chronische Lyme, Q-koorts en ME/CVS, erkent en serieus neemt bij keuringen in het kader van de Ziektewet en de WIA. In de motie vraagt de Tweede Kamer om dit protocol vooral samen met betrokken partijen, zoals de patiëntenorganisaties, op te stellen.


Op dit moment voelen de betreffende patiënten zich bij het UWV vaak overgeleverd aan willekeurige visies en vooroordelen. Hun beperkingen worden te vaak onderschat. De gevolgen zijn ingrijpend: inkomensachteruitgang, verlies van werk en van kwaliteit van leven en grote onzekerheid.

De organisaties hebben minister Van Gennip gevraagd om een gesprek over hun voorstellen.

Initiatiefnemers van de 22 voorstellen zijn:

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Long Covid Nederland

Lymevereniging

Q-uestion


De voorstellen zijn medeondertekend door:

Lymefonds

ME/cvs Vereniging

Stichting Tekenbeetziekten

ME/CVS Stichting

Meer informatie:

22 voorstellen om de sociale zekerheidspositie van mensen met Long Covid, chronische Lyme, Q-koorts en ME/CVS te verbeteren