Vandaag nam de Tweede Kamer nóg een motie aan over ME/CVS, na de motie die al op 24 september werd aangenomen (https://www.steungroep.nl/nieuws/alle-berichten/nieuws-algemeen/24-september-2019-tweede-kamer-neemt-motie-aan-over-voorlichting-behandeling-en-keuring-van-me-cvs-patienten). 

In de motie van vandaag overweegt de Kamer dat de ziekte ME/CVS erkend is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, door landen als Noorwegen en Denemarken en door de Nederlandse Gezondheidsraad. Zij constateert dat ME/CVS-patiënten zich desondanks door gemeenten, instanties als het UWV en artsen niet altijd serieus genomen voelen.  De Kamer meent dat de frustraties en obstakels waarmee ME/CVS-patiënten daardoor te maken hebben voor een deel weggenomen kunnen worden door bevestiging van het advies van de Gezondheidsraad dat ME/CVS een chronische ziekte is. Daarom verzoekt zij de regering uit te dragen dat zij bij het maken van beleid steeds uitgaat van dat advies. Deze motie werd ingediend door de kamerleden Ploumen, Raemakers, Ellemeet en Agema. 

Een motie van Liliane Ploumen waarin de regering gevraagd werd om het UWV opdracht te geven om te toetsen of de beoordeling van cliënten met ME/CVS plaatsvindt volgens het beleid (dat mede is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad) werd helaas verworpen.