De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is bezorgd dat het corona-crisisplan van het UWV een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg staat. ME- en CVS-patiënten vinden ook onder normale omstandigheden al vaak dat zij niet zorgvuldig beoordeeld worden. De Steungroep vindt dat als noodmaatregel bij vertraging van de behandeling van een WIA- of Wajong-aanvraag een voorlopige uitkering moet worden toegekend, zonder terugbetalingsverplichting. Dit ligt in de lijn van de financiële noodmaatregelen voor andere groepen. 

Het UWV-crisisplan is naar buiten gekomen door een artikel in dagblad Trouw. Volgens dit plan moeten alle WIA- en Wajong-beoordelingen zo snel mogelijk per telefoon uitgevoerd worden. Voorzitter Wim van Pelt van de vakbond van verzekeringsartsen NOVAG zegt in Trouw dat hij het hier niet mee eens is. Volgens Van Pelt zal het meestal nodig zijn dat de verzekeringsarts betrokkene ziet en spreekt in de spreekkamer. Dat kan op dit moment niet vanwege de Corona-preventiemaatregelen. Daarom wil hij dat het UWV een voorlopige WIA- of Wajonguitkering toekent. Voor Radio1 zei van Pelt dat hij voorstander is van een voorlopige uitkering die, anders dan een voorschot, niet terugbetaald hoeft te worden. Volgens het UWV-crisisplan mogen in beginsel zelfs geen voorschotten verstrekt worden. Ook mogen verzekeringsartsen alleen in uitzonderingsgevallen medische informatie opvragen. 

Lees meer: https://www.trouw.nl/economie/via-de-telefoon-bepalen-of-iemand-wel-of-niet-kan-werken-niet-mogelijk-zeggen-uwv-artsen