Er moet een protocol voor komen om willekeur hierbij tegen te gaan. Daarbij moeten onder andere de patiëntenorganisaties betrokken worden. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen van Bart van Kent (SP) met deze strekking.
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid wil zo snel mogelijk met andere betrokkenen overleggen over hoe zo’n protocol eruit moet zien.

Zie: Motie van Kent (26448 nr. 674)