De ME/cvs Vereniging heeft, mede namens de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Stichting Cardiozorg, een verzoek aan de Minister van VWS verstuurd met een aantal vragen omtrent het vaccinatiebeleid voor ME/CVS patiënten, omdat hier veel onduidelijkheid over is onder zorgverleners en patiënten.
In de roadmap aangaande de vaccinatiestrategie staat een doelgroep vermeld zijnde ‘mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie’, waarbij de vaccinatie in februari 2021 zal worden gestart (onder voorbehoud van allerlei factoren waaronder de goedkeuring en levering van voldoende vaccins).


We hebben de minister gevraagd:

(1) ​te bevestigen dat de ME/CVS-patiënten onder de bovengenoemde doelgroep vallen. Indien dit niet het geval is, onder welke vaccinatiedoelgroep vallen ME/CVS patiënten dan wel.

(2) Onder welke vaccinatiedoelgroep ME/CVS-patiënten vallen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt;

(3)​ onder welke vaccinatiedoelgroep ME/CVS-patiënten vallen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Wanneer de minister bevestigt dat ME/CVS patiënten vallen onder de vaccinatie doelgroep ‘mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie’ kan in februari begonnen worden met vaccinatie van ME/CVS patiënten.  We hopen hier gauw meer duidelijkheid over te kunnen geven op basis van de reactie van de minister.